Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Prace dyplomowe przyjmujemy TYLKO z komplektem dokumentów
Notice for: University of Commerce and Services
Date of publication: 4/6/2019
Date of validity: 12/30/2020
Contents:
        Studenci zobowiązani są dostarczyć następujące dokumenty: 

- 1 egz. pracy dyplomowej (drukowa dwustronnie, w twardej oprawie !!!), podpisane przez promotora;
- raport z systemu antyplagiatowego z podpisem promotora;
- praca powinna mieścić oświadczenia o samodzielnym napisaniu pracy dyplomowej; 
- 1 płyta CD z plikem pdf i Word (w papierowej okładce, opisana płyta!: nr albumu, imię i nazwisko, temat pracy);
- kartę osiągnięć studenta (jeżeli nie została złożona wcześniej) z podpisami od wszystkich wykładowców;
- kartę obiegowa;

Legitymacja studencka podlega zwrotowi najpóźniej w dniu odbioru dyplomu      
Author: Babij Ludmiła
OSWIADCZENIE.doc
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b25 Copyright (c) 2020 APR System