Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Stypendium r.a. 2020/2021
Notice for: University of Commerce and Services
Date of publication: 8/13/2020
Date of validity: 10/30/2020
Contents:
        Szanowni studenci,

 Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2020/2021będzie można składać od 17 sierpnia 2020 r. w następujących terminach:
I. Dla stypendium socjalnego oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych: – dla studentów ubiegających się o świadczenia w roku akademickim 2020/2021
 do 15 października
II. Dla stypendium Rektora dla najlepszych studentów w r. akademickim 2020/2021:
 do 10 października
III. Dla zapomogi – niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od daty zdarzenia uprawniającego do przyznania świadczenia.

Na stronie interetowej uczenli pod linkiem https://wshiu.pl/stypendia/ (zakładka Stypendium) są podane do pobrania wnioski oraz załączniki do nich. 


Złożyć wniosek można bezpośrednio w dziekanacie/ kwesturze w sedzibie uczelni albo mailowo (tylko w formacie WORD, nie zdjęcie) na maila dziekanatu - dziekanat@wshiu.pl albo kwestury - kwestura@wshiu.pl. Wiadomość mailową prosimy wysłać z tytulem - Stypendiun 2020/2021 Nazwiśko


WNIOSKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W TERMINACH KTORZY PODANE NA STRONIE INTERNETOWEJ UCZELNI WRAZ Z OBOWIĄZUJĄCYMI ZAŁĄCZNIKAMI.
      
Author: Babij Ludmiła
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b25 Copyright (c) 2020 APR System