Information about cookies

Close [x]

We use cookies and similar technologies, including for the purposes of: providing services, statistics. Using the site without changing your browser settings means that they will be placed on your end device. Remember that you can always change these settings. More information

  Main site  
Main site
Notice
Notice
Subject: Zarządzenie Rektora w sprawie realizacji praktyk zawodowych.
Notice for: University of Commerce and Services
Date of publication: 9/22/2020
Date of validity: 2/28/2021
Contents:
        Szanowni Studenci,

zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 15/2020 informujemy, że praktyka z semestru letniego zostaje przeniesiona na semestr zimowy 2020/2021.

STUDENCI I ROKU:
Praktyka z II semestru zostaje przeniesiona na semestr III. ( oznacza to, że do zrealizowania jest 240 godzin z semestru drugiego oraz 120 godzin z semestru trzeciego). Jeżeli student zrealizował praktykę z semestru II to będzie ona ujęta na III semestrze i pozostanie do zaliczenia jedynie praktyka z semestru III). Tym samym student otrzyma zaliczenie semestru II mimo niezrealizowanych w terminie praktyk. Termin rozliczenia obu praktyk przypada na dzień 28.02.2021 r.

STUDENCI II ROKU:
Praktyka z IV semestru zostaje przeniesiona na semestr V. ( oznacza to, że do zrealizowania jest 180 godzin z semestru czwartego ). Jeżeli student zrealizował praktykę z semestru IV to będzie ona ujęta i zaliczona na V semestrze. Tym samym student otrzyma zaliczenie semestru IV mimo niezrealizowanych w terminie praktyk. Termin rozliczenia praktyk przypada na dzień 28.02.2021 r.

STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH:
Praktyka z II semestru zostaje przeniesiona na semestr III. ( oznacza to, że do zrealizowania jest 180 godzin z semestru drugiego oraz 180 godzin z semestru trzeciego). Jeżeli student zrealizował praktykę z semestru II to będzie ona ujęta na III semestrze i pozostanie do zaliczenia jedynie praktyka z semestru III). Tym samym student otrzyma zaliczenie semestru II mimo niezrealizowanych w terminie praktyk. Termin rozliczenia obu praktyk przypada na dzień 28.02.2021 r.

      
Author: Popiołek Agnieszka
SKMBT - praktyka.pdf
Wirtualny Dziekanat v. 4.3.0 b25 Copyright (c) 2020 APR System