Wirtualny Dziekanat

APR System

Deklaracja dostępności

Wydział Społeczno-Ekonomiczny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://dziekanat.wshiu.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-12.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

  • Możliwość adaptacji - informacje i relacjeTreści prezentowane na naszej stronie sa dostępne programowo, nie wszystkie elementy interfejsu są prezentowane w ten sam sposób
  • Rozróżnialność - kontrastPodmiot wykorzystujący aplikację Wirtualnego Dziekanatu ma możliwość zdefiniowania własnej kolorystyki serwisu, która może nie spełniać minimalnych wymogów kontratu. Dostawca oprogramowania zapewnia dwa dodatkowe motywy kolorystyczne o stałych kolorach, które spełniają wymogi kontrastu
  • Rozróżnialność - dopasowanie do ekranuNiektóre elementy interfejsu (np. tabele) mogą wymagać przewijania w dwóch wymiarach
  • Rozróżnialność - kontrast elementów nietekstowychNiektóre elementy interfejsu mogą nie spełniać wymogów dotyczących kontrastu elementów nietekstowych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-09-23.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do naszego działu wsparcia, e-mailowo — support@apr.pl lub telefonicznie — +48 41 241 22 42.

W zgłoszeniu podaj:

  • swoje imię i nazwisko;
  • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
  • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
  • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

APR SYSTEM, Zgórsko 3, 26-052 Nowiny k. Kielc

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia od [nazwa ulicy] oznaczone literami A i B. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia A znajduje się podjazd dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście A.
  2. Recepcja znajduje się po prawej stronie wejścia A. Dalsze przejście zabezpieczone jest bramkami, przez które może przejechać osoba na wózku.